שמואל יהודה

מנהל חטיבת קבלנים מוסדי

שמואל בן 46, מבת ים, נשוי+3 ,מנהל חטיבת קבלנים מוסדי בחברה ומרכז את כל פעילות האפיון, המכירות, ההנדסה ושביעות רצון הלקוח בשוק המוסדי בישראל, שמואל אחראי על הפעילות במוסדות בריאות, מרכזים לוגיסטיים, מרכזים מסחריים, מפעלים, מוסדות צבא וביטחון, מוסדות חינוך וכיו”ב.